Badania penetracyjne o wysokiej skuteczności

Badania penetracyjne

Jedną z podstawowych technik wykorzystywanych w różnych branżach jest spawanie. W ten sposób możliwe jest trwałe łączenie materiałów metalowych oraz tworzyw termoplastycznych. Złącza spawane często są najsłabszym elementem konstrukcji, dlatego bardzo istotne staje się badanie jakości połączeń. Można to osiągnąć poprzez badania penetracyjne spoin. Jest to nieniszcząca technika, którą można wykorzystać nie tylko do analizy trwałości połączeń metalu, ale także ceramiki, szkła i różnego typu materiałów polimerowych.

Uniwersalna metoda badawcza

Badania penetracyjne to najbardziej uniwersalna i nieinwazyjna metoda badawcza, która pozwala na analizę jakości powierzchni. W ten sposób możliwe staje się wykrywanie uszkodzeń na materiałach metalicznych i niemetalicznych. Pozwala to sprawdzić, czy na spoiwach nie występują nieprawidłowe porowatości, pęcherze, rozwarstwienia, a także pęknięcia zagrażające stabilności konstrukcji. Aby było to możliwe, należy dobrać odczynniki, które nie będą miały negatywnego wpływu na materiał, a jednocześnie pozwolą na skuteczne wykrywanie wad połączeń.

Analiza zgodna z normą ISO 3452-1

Badania penetracyjne są wykonywane zgodnie z normą ISO 3452-1. Cały proces rozpoczyna się od oceny wizualnego stanu złączy spawanych. Na tym etapie możliwe jest wykrycie tylko części wad lub uszkodzeń, bo wiele z nich nie jest widoczna gołym okiem. Aby zastosowane metody penetracyjne uzyskały wysoki poziom skuteczności, z materiału należy usunąć zabrudzenia, takie jak nagromadzenie pyłu, rdzy, smarów lub nadmierną ilość wilgoci. Dopiero tak przygotowana powierzchnia może być poddana analizie.

Penetrant barwny i fluorescencyjny

W ramach badań penetracyjnych stosowane są dwa odczynniki: penetrant oraz wywoływacz. Środek penetrujący to preparat z barwnikiem czerwonym lub fluorescencyjnym. Wnikanie pierwszego można obserwować bez przyrządów, natomiast w przypadku farb fluorescencyjnych wykorzystywane są lampy ultrafioletowe. Miejsca wchłaniania substancji widoczne są w postaci plam i linii. 

Analiza powierzchni jest możliwa poprzez ruch cieczy, która wnika w głąb uszkodzeń i szczelin materiału. Nadmiar substancji penetrującej jest usuwany za pomocą specjalnego zmywaka oraz czyściwa. Ostatnim etapem badania penetracyjnego jest zastosowanie wywoływacza, który pozwala na uzyskanie obrazu defektów powierzchni oraz uszkodzonych miejsc na zasadzie kontrastu.

Jakość i bezpieczeństwo konstrukcji

Należy zwrócić uwagę, że badania penetracyjne są bardzo istotnym środkiem pozwalającym określić bezpieczeństwo konstrukcji. Jest to ważne zwłaszcza z punktu widzenia badań stref szczególnie narażonych na duże obciążenia i uszkodzenia mechaniczne. Badania penetracyjne można wykorzystać do badania różnego typu materiałów, szczególnie w technice fluorescencyjnej, która wyróżnia się większą czułością. Dlatego metody penetracyjne znajdują zastosowanie zarówno na etapie produkcji elementów konstrukcji, jak i podczas kontroli w trakcie eksploatacji obiektów. 

Optymalne warunki badania

Badania penetracyjne spoin to prosty i szybki proces, który charakteryzuje się dużą skutecznością wykrywania wad powierzchni. Analizę można przeprowadzić przy zachowaniu niskich kosztów. Trzeba jednak zaznaczyć, że badanie musi być wykonane w optymalnych warunkach. Na rezultaty mogą mieć wpływ czynniki zewnętrzne, w tym temperatura analizowanego elementu konstrukcji. Prawidłowo przeprowadzone badania penetracyjne to jeden z najlepszych sposobów na weryfikację jakości wykonania elementów konstrukcyjnych, bez względów na ich rozmiar, kształt i przeznaczenie.

Więcej informacji uzyskasz na stronie technic-control.plPodobne tematy
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *