Osuszanie budynku – jak wygląda i z czego się składa?

W tym artykule pokrótce omówimy niektóre z kluczowych elementów osuszania, w tym rurki cieplne, Membranowy całkowity odzysk ciepła oraz systemy mechaniczne. Omówiony zostanie również sposób współpracy tych systemów w celu utrzymania temperatury i wilgotności względnej powietrza na pożądanym poziomie. Systemy te mogą być stosowane w celu poprawy jakości powietrza i zminimalizowania zapachów tła. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tych systemach.

Z dumą prezentujemy treść, która powstała w kooperacji z przemyslowebudownictwo.pl

Mechaniczne osuszanie

Aby zmaksymalizować oszczędności energii, mechaniczne osuszanie budynku jest wysoce zalecaną praktyką. W przeciwieństwie do konwencjonalnych metod klimatyzacji, ta metoda może znacznie zmniejszyć zużycie energii poprzez wykorzystanie środków odzysku energii i systemu chłodzenia z silnikiem elektronicznie komutowanym (ECM).

Aby osuszanie było najbardziej efektywne, wilgotność względna w pomieszczeniu powinna być w granicach 60 do 70%. Zakres ten jest wyższy niż zwykle w przypadku muzeów i galerii. W budynkach o słabej izolacji termicznej osuszanie jest bardziej energooszczędne niż ogrzewanie konserwatorskie. Potwierdzają to badania budynków historycznych, takich jak średniowieczne kościoły. Mechaniczne osuszanie jest najskuteczniejszym sposobem na obniżenie wilgotności względnej w budynku i jest sprawdzonym rozwiązaniem zapobiegającym rozwojowi pleśni w budynkach.

Membranowy całkowity odzysk ciepła

Użycie membranowego całkowitego odzysku ciepła do osuszania może znacznie zmniejszyć zużycie energii. Poprzez zastosowanie środków odzysku energii, ten mechaniczny proces osuszania może zmniejszyć ilość energii pierwotnej wymaganej do procesu. Ta oszczędność energii może wynieść około 4,40 x 10 6 kJ na osobę. Membranowy całkowity odzysk ciepła może być włączony zarówno do osuszacza, jak i regeneratora.

Technologia ta pozwala na częściowy lub pełny całkowity odzysk ciepła, umożliwiając zmniejszenie zużycia energii i poprawę kontroli wilgotności w pomieszczeniach. Badania te obejmują zasady termodynamiki, dynamiki płynów i praktyki inżynierskie w celu zaprojektowania systemu o wysokiej wydajności i sprawności. Badania te będą miały kluczowe znaczenie dla projektowania przyszłych zastosowań całkowitego odzysku ciepła. Pomoże zrozumieć proces i korzyści płynące z tej technologii.

Rurki cieplne

Korzyści płynące z zastosowania rurek cieplnych do osuszania całego budynku są liczne. Rurki cieplne charakteryzują się kompaktową budową, niskim spadkiem ciśnienia oraz zoptymalizowaną efektywnością sezonową. Zaletą tej technologii jest również bezawaryjna praca bez części ruchomych. W rezultacie zapewniają one budynkowi ogólny wzrost kontroli wilgotności. Systemy te są dostępne w różnych pojemnościach, od małych do dużych, aby spełnić wszystkie potrzeby osuszania.

BadaczeHPT najpierw opracowali metodę zastosowania rurek cieplnych w systemie klimatyzacji. Stworzyli prototyp zawierający technologię osuszających rurek cieplnych, który poprawił wydajność wężownicy chłodzącej. Badania HPT zaowocowały kontraktem Technology Utilization z NASA, gdzie technologia została doceniona przez DOE. Obecnie rurki cieplne są najbardziej opłacalnym rozwiązaniem w zakresie jakości powietrza w pomieszczeniach. Rurki cieplne oferują ogromne oszczędności energii w porównaniu do aktywnych metod osuszania. Co więcej, koszty rur cieplnych HPT zwracają się w ciągu trzech lat.

Osuszacze powietrza w pomieszczeniach

Osuszacze powietrza w pomieszczeniach są świetnym sposobem na pomoc w utrzymaniu poziomu komfortu w całym budynku, ale zapewniają również korzyści ekonomiczne. Oprócz promowania jakości powietrza w pomieszczeniach, właściwe osuszanie może również poprawić jakość produktów. Osuszanie jest niezbędne w zakładach produkcyjnych, gdzie lepsza kontrola wilgotności zwiększa wydajność i zmniejsza czas przestoju. Ponadto, kontrolowanie wilgotności może pomóc przedłużyć żywotność mebli pokojowych i zapobiec korozji i pleśni od wzrostu.

Istnieją dwa główne typy osuszaczy. Jeden typ jest używany w domach, podczas gdy inny jest używany w budynkach. Osuszacz komercyjny jest przeznaczony do usuwania od 150 do 250 pinów wilgoci dziennie. Ten typ osuszacza jest najbardziej skuteczny w dużych obszarach, takich jak piwnice lub miejsca. Jest również przydatny w dużych przestrzeniach dotkniętych wyciekami wody lub zalaniem.

Czujniki szronu lub lodu

Czujnik wykrywa obecność szronu lub lodu na powierzchni ciała chłodzącego. Ilość szronu, który gromadzi się na powierzchni czujnika, zależy od stałej dielektrycznej przewodnika czujnika. Gdy czujnik wykryje pożądaną grubość szronu lub lodu, uruchamia cykl odszraniania. Cykl ten jest niezbędnym elementem osuszania budynku.

Osuszacze lepszej jakości są wyposażone w czujniki wykrywające szron i lód. Gdy czujnik wykryje lód, automatycznie wyłącza urządzenie i czeka, aż lód się roztopi. Po zakończeniu odszraniania, urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie. Większość czujników lodu to zwykłe wyłączniki termiczne, ale alternatywna konstrukcja wyczuwa, kiedy przepływ powietrza jest utrudniony i wyłącza wężownice chłodzące. Powtarzające się oblodzenie wężownic może być oznaką nieprawidłowego działania lub częściowej utraty czynnika chłodniczego w układzie chłodniczym.

Efektywność energetyczna

Chociaż najbardziej efektywnym sposobem kontroli wilgotności względnej (RH) w budynku jest osuszanie, nie zawsze jest to możliwe. Proces ten nadal wymaga ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń w celu osiągnięcia komfortowej temperatury. System osuszania jest alternatywą, choć wymaga więcej energii niż system ogrzewania lub chłodzenia. System ten jest droższy w eksploatacji, ale może być również niezbędny w budynkach o wysokim poziomie wilgotności.

Aby obliczyć efektywność energetyczną procesów osuszania, idealny koszt procesu jest obliczany dla cyklu ciekłego środka osuszającego. Równania na idealny koszt procesu wyprowadza się z przecięcia temperatury wewnętrznej z temperaturą zewnętrzną oraz linii izo-relacyjnej wilgotności. Ponadto, system osuszania nie może być przewymiarowany. Ponieważ mogłoby to spowodować straty energii, optymalny proces osuszania musi być energooszczędny.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *