Jakie są obowiązki kierownika budowy?

Jakie są obowiązki kierownika projektu budowlanego? Osoby te planują, budżetują i nadzorują projekty budowlane. Negocjują z podwykonawcami i rozwiązują spory. Na bieżąco informują również klienta. Opis pracy kierownika projektu budowlanego jest bardzo zróżnicowany. Jednak niektóre wspólne obowiązki są wymienione poniżej:

Planowanie, koordynacja, budżet i nadzór nad projektami budowlanymi

Kierownik budowy koordynuje, planuje, budżetuje i nadzoruje różne projekty budowlane. Praca ta polega na nadzorowaniu wszystkich aspektów projektu budowlanego, w tym planowaniu, zatrudnianiu i koordynowaniu wykonawców branżowych. Oprócz nadzorowania procesu budowy, osoby te monitorują również jakość projektu i zapewniają, że projekt spełnia wymagania właściciela. Podczas gdy ta nazwa pracy może mieć wiele obowiązków, ważne jest, aby zrozumieć zakres tej pracy.

Najważniejszym obowiązkiem kierownika projektu budowlanego jest zaplanowanie projektu i określenie najbardziej efektywnej metody przynoszenia materiałów i dostaw na miejsce. Po zaplanowaniu projektu, kierownicy budowy dzielą wszystkie niezbędne działania na budowie na logiczne kroki, w tym planowanie i szacowanie kosztów. Kierownicy budowy mogą korzystać z zaawansowanych technik szacowania kosztów i planowania, aby dotrzymać terminów i zapewnić, że projekt zostanie ukończony zgodnie z harmonogramem.

Jako kierownik budowy, twoja praca jest zróżnicowana i żaden dzień nie jest taki sam. Twój harmonogram i obciążenie pracą mogą być nieregularne i zmienne, a także prawdopodobnie doświadczysz okresów dużego stresu. Jako kierownik budowy będziesz zarządzał wieloma działaniami naraz, więc zarządzanie wieloma aspektami projektu może być przytłaczające. Możesz jednak zmniejszyć stres związany z taką pracą, pracując z zespołem i ustalając odpowiednie oczekiwania dla siebie i swojego zespołu.

Kierownik budowy nadzoruje wszystkie fazy projektu budowlanego, od planowania do wykonania projektu. Obejmuje to zatrudnianie wykonawców, uzyskiwanie pozwoleń, nadzorowanie jakości pracy i nadzorowanie wykonawców branżowych. Często kierownicy budowy są samozatrudnieni lub pracują dla firmy wykonawczej lub właściciela nieruchomości. Niezależnie od wybranej drogi, kierownik budowy musi pracować co najmniej rok pod nadzorem, zanim uzyska certyfikat kierownika budowy.

Oprócz nadzorowania projektów budowlanych, kierownicy budowy współpracują z innymi specjalistami budowlanymi, w tym architektami, inżynierami budownictwa, kamieniarzami, elektrykami i stolarzami. Inni specjaliści mogą być zaangażowani w konkretne aspekty projektu budowlanego, w tym stali konstrukcyjnej, malowania, krajobrazu i brukowania dróg. Wreszcie, kierownicy budowy mogą być zmuszeni do interakcji z prawnikami, urzędnikami samorządowymi i innymi zainteresowanymi stronami w projekcie.

Rozwiązywanie sporów z podwykonawcami

Jako kierownik budowy, jednym z twoich obowiązków jest rozwiązywanie sporów z podwykonawcami, którzy często nie przestrzegają warunków kontraktu. Kierownik budowy może egzekwować te warunki poprzez aneks do głównego kontraktu. Podwykonawcy mogą zakwestionować decyzję wykonawcy, ale wykonawca musi dać im rozsądną możliwość uczestniczenia w procesie rozwiązywania sporów. W takim przypadku wykonawca będzie musiał poinformować podwykonawcę o sporze, zapewnić mu możliwość przedstawienia swojej sprawy i powiadomić go w ciągu siedmiu dni od decyzji DAB. Jeżeli podwykonawca nie udzieli odpowiedzi w terminie, wykonawca musi zastosować się do decyzji DAB. Podwykonawca nie powinien jednak wystosować zawiadomienia o niezadowoleniu wykonawcy.

Przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej wszystkie zaangażowane podmioty powinny przeprowadzić właściwe zarządzanie ryzykiem. Często proces ten zajmuje więcej czasu niż zakładano. Powoduje to opóźnienie projektu i erozję praw właściciela. Większość kierowników budowy nie traktuje procedur rozwiązywania sporów jako priorytetowych i traktuje je jak zadanie na ostatnią chwilę. Jednak jedno złe doświadczenie z projektem budowlanym może spowodować eskalację następnego.

Sporów z podwykonawcami można również uniknąć, stosując się do procesu rozwiązywania sporów. Kierownik budowy powinien podjąć kroki w celu uniknięcia sytuacji, w której wykonawca narusza swoją umowę. Zanim ucieknie się do sporu, kierownik budowy powinien dokładnie przejrzeć umowę i spisać wszelkie zmiany lub modyfikacje. Spróbuj rozwiązać spór poprzez bezpośrednią komunikację z wykonawcą, aby uniknąć wszelkich postępowań prawnych.

Sprawdź także: https://magazynprzedsiebiorcy.pl/umowa-partnerska

Mediacja lub arbitraż to dwie najczęstsze metody rozwiązywania sporów z podwykonawcami. Mediacja jest prowadzona przez starszego adwokata budowlanego lub emerytowanego sędziego. Celem mediacji nie jest wydanie wyroku, ale ułatwienie zawarcia ugody. Opinia mediatora lub arbitra nie jest wiążąca i może być wycofana lub zmieniona przez każdą ze stron. W przeciwieństwie do tego, arbitraż jest bardziej formalnym, drogim i powolnym procesem, który wymaga od obu stron wynajęcia adwokatów do reprezentowania swoich stron.

Buduj pulę wiarygodnych podwykonawców

Jako kierownik budowy, ważne jest, aby pielęgnować relacje z podwykonawcami. Relacje te są kluczem do sukcesu w projekcie basenowym. Siła Twoich relacji będzie zależała od tego, jak odnosisz się do swoich podwykonawców. Wiele z tych relacji opiera się na sprzedaży, więc wybór dobrego podwykonawcy jest kluczowy dla powodzenia projektu. Ale jak zidentyfikować dobrego podwykonawcę? Oto kilka wskazówek:

Jakościowy podwykonawca rzadko podejmuje się przypadkowych projektów. W rzeczywistości są one często zarezerwowane w całym sezonie, co może być czerwoną flagą do sprawdzenia referencji. Co więcej, budowa basenu to przedsięwzięcie o wielu twarzach, z setkami punktów wzajemnych połączeń między specjalistycznymi branżami. Właściciel-budowniczy może mieć problemy z koordynacją załóg i zapewnieniem, że każda branża wykonuje swoją część.

Zapoznanie się z podwykonawcami pozwala na zbudowanie zaufania między tobą a nimi. To zaufanie pozwala Ci skupić się na jakości pracy, a nie na mikrozarządzaniu miejscem pracy. Ponadto, twoi podwykonawcy będą cenić twój projekt nad ich konkurencją. Budując zaufanie, możesz zapewnić wysoką jakość pracy i zminimalizować kłopoty związane z byciem kierownikiem budowy. Ponadto, korzyści z budowania relacji z podwykonawcami wykraczają poza oszczędności.

Niektórzy wykonawcy basenów naziemnych mogą zatrudniać do 10 podwykonawców. Poprzez zatrudnianie kilku podwykonawców, może być narażenie się na kilka różnych firm, pracowników, dostawców i podmiotów rządowych. Oprócz sprawdzenia świadectw ubezpieczeniowych każdego podwykonawcy, należy upewnić się, że posiadają one odpowiednie kwoty dolara pokrycia odpowiedzialności. Jest to kluczowe dla uniknięcia konfliktu interesów w późniejszym czasie. Kiedy masz już pulę wiarygodnych podwykonawców, możesz śmiało zatrudnić ich na resztę projektu.

Negocjacje z podwykonawcami

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za nadzorowanie i zarządzanie codziennymi operacjami podwykonawców. Zarządzają oni ogólnym kosztem i harmonogramem projektu, jak również zapewniają, że praca jest wykonywana zgodnie z planem. Ich głównym zadaniem jest unikanie małpich interesów. Innymi słowy, dbają o interesy właściciela. Istnieje kilka głównych typów kierowników budowy.

W celu dotrzymania terminów i budżetów, kierownik budowy musi koordynować pracę z profesjonalistami od projektowania i wykonawcami, aby zapewnić płynne, terminowe zakończenie projektu. Ta rola wymaga od kierownika budowy monitorowania i raportowania danych finansowych i wypłat gotówki, a także utrzymywania informacji kontaktowych. Poniżej wymieniono niektóre z obowiązków kierownika budowy. Możesz czytać dalej, aby dowiedzieć się więcej o tych obowiązkach.

Negocjowanie umów jest istotną częścią pracy kierownika budowy. Kierownik budowy może być zmuszony do negocjowania z podwykonawcami i oznaczania ich pracy. Z tego powodu nie ponosi on osobistej odpowiedzialności za wszelkie błędy, opóźnienia czy przekroczenia kosztów. W rezultacie powinien otrzymać niższe wynagrodzenie niż generalny wykonawca, który ponosi całe ryzyko finansowe. Nie jest to jednak jedyna zaleta zatrudniania kierownika budowy. Podczas gdy będziesz musiał znać niektóre z ich innych obowiązków, są one ogólnie łatwiejsze w obsłudze niż generalni wykonawcy.

Choć kierownik budowy może czasami działać jako generalny wykonawca, są one zazwyczaj bardziej techniczne w naturze i mają większe doświadczenie w tej dziedzinie. Zwykle składają się z profesjonalistów biznesowych z branż trzeciorzędnych, co daje im lepsze zrozumienie projektu i jego elementów. Dodatkowo, mogą być zatrudnieni do zamawiania projektu poprzez konkurencyjne przetargi. Ponadto, mogą działać jako trzecia strona w procesie budowlanym.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *